Vintage Guitar - September 2018 - Open - 73

Early '55 Sunburst, All '54 Electrics & '54
Strat tone!
'55 Sunburst 100% original
'54, '55, '56, '57 Sunburst "Hardtail", 1 of
each in stock
'56 Sunburst (Ash & Alder body), 2 in stock
'56 Sunburst Lefty perfect collector's piece
'56 Blond perfect collector's piece
'57 Sunburst, 3 in stock
'57 & '58 Mary Kaye perfect collector's
piece!!
'58 Sunburst mint condition, 2 in stock
'58 Blond perfect collector's piece!!
'58 Sunburst "Lefty"/Maple neck, near mint
'59 Sunburst/Maple neck Refret changed nut,
For Players!!
'59 Sunburst/Slab Rose neck, 3 in stock
'59 Olympic White/Slab Rose neck

'59 Blond/Slab Rose neck, mint cond.,
perfect collector's piece
'60 Sunburst/Slab Rose neck, 4 in stock
'60 Olympic White/Slab Rose neck, mint cond.
'61 Sunburst/Slab Rose neck, 6 in stock
'61 Blond/Slab Rose neck, Refret changed
nut, 100% original parts
'61 & '62 Sunburst "Tortoiseshell Pickguard"/
Slab Rose neck
'61 Sonic Blue & Dakota Red/Slab Rose
neck, 100% original, COOL!!
'62 Olympic White/Slab Rose neck 100%
original, Wild Flame neck
'62 Sunburst/Slab Rose neck 100% original,
1 owner, clean!!
'62 Sunburst/Round Rose neck 2 in stock,
clean
'62 Fiesta Red/Slab Rose neck, 2 in stock

September 2018

'63 Candy Apple Red, 100% original, 2 in stock
'64 Sunburst (Spaghetti logo), 100% original,
near mint cond.
'64 Candy Apple Red (Spaghetti logo), 100%
original, Black bobbin Pus.
'64 Olympic White ('63 Spec) 100% original,
clean!!
'64 Shoreline Gold ('63 Spec), perfect
collector's piece!!
'64 Inca Silver ('63 Spec) perfect collector's
'64 & '65 Dakota Red (Transition logo), both
in stock
'65 Sunburst, 3 in stock
'65 Candy Apple Red 100% original, MintGreen pickguard
'65 Black, perfect collector's piece!!
'65 Olympic White Refret and changed nut,
100% original parts

73

VINTAGE GUITAR

'65 Fire Mist Gold Metallic 100% original, mint!!
'65 Fiesta Red 100% original, near mint!!
'66 Sunburst 4 in stock
'66 Olympic White 100% original
'66 Dakota Red 100% original, perfect
collector's piece!!
'67 Charcoal Frost Metallic & Sonic Blue
'67 Candy Apple Red & Blond
'69 Fiesta Red
'69 Olympic White & Blond/Rose neck
'69 & '70 Candy Apple Red/Rose neck


http://www.throbak.com http://www.schroederguitarhardware.com http://www.hi-guitars.com http://www.hi-guitars.com http://www.vintageguitar.com/

Table of Contents for the Digital Edition of Vintage Guitar - September 2018 - Open

Contents
Vintage Guitar - September 2018 - Open - Cover
Vintage Guitar - September 2018 - Open - IFC
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 3
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 4
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 5
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 6
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 7
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 8
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 9
Vintage Guitar - September 2018 - Open - Contents
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 11
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 12
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 13
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 14
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 15
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 16
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 17
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 18
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 19
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 20
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 21
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 22
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 23
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 24
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 25
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 26
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 27
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 28
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 29
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 30
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 31
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 32
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 33
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 34
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 35
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 36
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 37
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 38
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 39
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 40
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 41
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 42
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 43
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 44
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 45
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 46
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 47
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 48
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 49
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 50
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 51
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 52
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 53
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 54
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 55
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 56
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 57
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 58
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 59
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 60
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 61
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 62
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 63
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 64
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 65
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 66
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 67
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 68
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 69
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 70
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 71
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 72
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 73
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 74
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 75
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 76
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 77
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 78
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 79
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 80
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 81
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 82
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 83
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 84
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 85
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 86
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 87
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 88
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 89
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 90
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 91
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 92
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 93
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 94
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 95
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 96
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 97
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 98
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 99
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 100
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 101
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 102
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 103
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 104
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 105
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 106
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 107
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 108
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 109
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 110
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 111
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 112
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 113
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 114
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 115
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 116
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 117
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 118
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 119
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 120
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 121
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 122
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 123
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 124
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 125
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 126
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 127
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 128
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 129
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 130
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 131
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 132
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 133
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 134
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 135
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 136
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 137
Vintage Guitar - September 2018 - Open - 138
Vintage Guitar - September 2018 - Open - IBC
Vintage Guitar - September 2018 - Open - BC
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201903_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201902_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201901_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201812_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201811_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201810_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201809_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201808_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201807_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201805_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201804_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201803_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201802_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201801_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/2018priceguide_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201712_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201711_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201710_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201709_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201708_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201707_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201706_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201705_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201704_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201703_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201702_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201701_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201612_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201611_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201609_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201607_v2
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/vintageguitar/201606_v2
http://www.nxtbookMEDIA.com