ASET Technology Alberta Winter 2023 - 23

salary survey
AVERAGE INCOME
EMPLOYEES
Average Base Salary
C.Tech.
T.T. $ 61,794
P.Tech.
R.E.T.
C.E.T.
$ 108,536
$ 113,209
$ 138,376
$ 127,299
$ 50K
$ 100K
$ 150K
C.Tech.
T.T.
P.Tech.
R.E.T.
C.E.T.
SELF-EMPLOYED / CONSULTANTS
Average Base Salary
$ 103,000
$ 91,640
$ 156,479
$ 173,650
$ 145,972
$ 50K
$ 100K
$ 150K
Average Overtime
Average Overtime
C.Tech.
T.T. $ 11,738
P.Tech.
R.E.T.
C.E.T.
$ 12,805
$ 23,316
$ 42,167
$ 29,086
$ 10K
$ 20K
$ 30K
$ 40K
C.Tech.
T.T.
P.Tech.
R.E.T.
C.E.T.
$ 1,898
N/A
$ 27,924
$ 40,000
$ 3,788
$ 10K
$ 20K
$ 30K
$ 40K
Average Bonus/Profit Sharing
Average Bonus/Profit Sharing
C.Tech.
T.T.
P.Tech.
R.E.T.
C.E.T.
$ 5,968
$ 16,503
$ 22,364
$ 33,913
$ 25,146
$ 10K
$ 20K
$ 30K
C.Tech.
T.T.
P.Tech.
R.E.T.
C.E.T.
$ 30,000
$ 17,833
$ 87,300
$ 45,000
$ 32,862
$ 20K
$ 40K
$ 60K
$ 80K
TECHNOLOGY ALBERTA | WINTER 2023 | 23

ASET Technology Alberta Winter 2023

Table of Contents for the Digital Edition of ASET Technology Alberta Winter 2023

Contents
ASET Technology Alberta Winter 2023 - Cover
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 2
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 3
ASET Technology Alberta Winter 2023 - Contents
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 5
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 6
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 7
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 8
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 9
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 10
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 11
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 12
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 13
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 14
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 15
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 16
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 17
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 18
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 19
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 20
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 21
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 22
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 23
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 24
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 25
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 26
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 27
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 28
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 29
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 30
ASET Technology Alberta Winter 2023 - 31
ASET Technology Alberta Winter 2023 - Cover2
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2024
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_winter_2023
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_fall_2023
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_summer_2023
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2023
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_winter_2022
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_fall_2022
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_summer_2022
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2022
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_winter_2021
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_fall_2021
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_summer_2021
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2021
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_winter_2020
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_fall_2020
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_summer_2020
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2020
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_winter_2019
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_summer_2019
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2019
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_fall_dec2018
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/aset55anniversary
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2018
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_winter_2018
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_fall_2017
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2017
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_winter_2017
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_fall_2016
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_summer_2016
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2016
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_winter_2016
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_fall_2015
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_summer_2015
https://www.nxtbook.com/dawson/aset/ta_spring_2015
https://www.nxtbookmedia.com