Women2Women - Fall 2017 - 11

SHURR & COMPANY, P.C.

Certiļ¬ed Public Accountants

Beth A. Shurr, CPA, MT, CSEP

ph: 610.678.1220 // fx: 610.743.8440 // cell: 610.587.7042
email: beth@shurrcpa.com // web: ShurrCPA.com
1020 James Dr., Ste. 103, Leesport, PA 19533

Navigation. Direction. Success.
ISSUE: 1710
ISSUE: 1710
SHURR &
CENTURY 21 -
ORG/PUB: Women2Women
ORG/PUB: Women2Women
Bridging
the
Gap
between
Beauty
&
Wellness
COMPANY
LISA TIGER
CAMERA READY: 1710

CAMERA READY: 1710

AD SIZE CONTRACTED: 1/4 V
DIMENSIONS: 3.5625" w x 4.833" h

SIZE CONTRACTED: 1/4 V
OURAD
SERVICES
DIMENSIONS:
3.5625" w x 4.833" h
* Electrolysis Hair Removal
PDF EXPORT SETTINGS
PDF EXPORT SETTINGS
* Permanent Makeup
COMPATABILITY: Acrobat 5 (PDF 1.4) | STANDARDS COMPLIANCE: None | GENERAL: Optimize PDF: Off; Create Acrobat Layers: N/A; Export Layers:
COMPATABILITY: Acrobat 5 (PDF 1.4) | STANDARDS COMPLIANCE: None | GENERAL: Optimize PDF: Off; Create Acrobat Layers: N/A; Export Layers:
Visible and Printable Layers; Include Bookmarks: Off; Include Hyperlinks: Off; Export Nonprinting Objects: Off; Export Visible Guides and Baseline Grids: Off;
Visible and Printable Layers; Include Bookmarks: Off; Include Hyperlinks:
Export Nonprinting
Off; Export Visible Guides and Baseline Grids: Off;
* Off;
Skin
Care Objects:
Treatments
Create Tagged PDF: Off; Interactive Elements: Do Not Include | COMPRESSION: COLOR IMAGES: Bicubic Downsample at: 300 ppi for images above: 450
Create Tagged PDF: Off; Interactive Elements: Do Not Include | COMPRESSION: COLOR IMAGES: Bicubic Downsample at: 300 ppi for images above: 450
ppi; Compression: ZIP; Tile Size: N/A; Quality: 8 Bit GRAYSCALE IMAGES: Bicubic Downsample at: 300 ppi for images above: 450 ppi; Compression: ZIP; Tile
ppi; Compression: ZIP; Tile Size: N/A; Quality: 8 Bit GRAYSCALE IMAGES:
Bicubic DownsampleCoaching
at: 300 ppi for images above: 450 ppi; Compression: ZIP; Tile
* Wellness
Size: N/A; Quality: 8 Bit MONOCHROME IMAGES: No Sampling Change for images above: 1250 ppi; Compression: CCITT Group 4; Compress Text and Line Art:
Size: N/A; Quality: 8 Bit MONOCHROME IMAGES: No Sampling Change for images above: 1250 ppi; Compression: CCITT Group 4; Compress Text and Line Art:
On; Crop Image Data to Frames: On | OUTPUT: Color Conversion: Convert to Destination; Destination: Document CMYK - U.S. Web Coated (SWOP) v2; Profile
On; Crop Image Data to Frames: On | OUTPUT: Color Conversion: Convert
to Destination; Destination:
Document
CMYK - U.S. Web Coated (SWOP) v2; Profile
*
Rosacea,
Acne,
Skin
Inclusion Policy: Don't Include Profiles; Simulate Overprint: N/A; Output Intent Profile Name: N/A; Output Condition: N/A; Output Condition Identifier: N/A; Registry
Inclusion Policy: Don't Include Profiles; Simulate Overprint: N/A; Output Intent Profile Name: N/A; Output Condition: N/A; Output Condition Identifier: N/A; Registry
Name: N/A | ADVANCED: Subset Fonts Below: 0%; Omit PDF: Off; Omit EPS: Off; Omit Bitmap Images: Off; Transparency Flattener Preset: N/A
Name: N/A | ADVANCED: Subset Fonts Below: 0%; Omit PDF: Off; OmitRejuvenation
EPS: Off; Omit Bitmap Images:
Off; Transparency Flattener Preset: N/A
Treatments
* Eye Brow & Body Waxing
* Derma Planing
"As a client for over five years, I've had the pleasure of
* Scar & Stretch Mark Treatments
experiencing many of the beautifying services Christine has to
* Eyelash Extensions
offer. From manicures, pedicures, micro-derm treatments,
* Nail & Pedicure Services
electrolysis, to the most exciting services of all - permanent
* Micro Needling
makeup! Wow!!!
Christine Castellano LE, CPE, CPCP, CPPC

3625 Kutztown Road
Laureldale, PA 19605
2100 State Hill Road
Wyomissing, PA 19610
www.beautifulyoubychristine.com
610-921-3717

Christine extensive training and board certification, along
Christine's
with a clean and sterile salon environment, makes you feel at
ease. Her attention to detail is among the best in the industry,
and the best I've ever encountered. She makes you look and
feel like a million bucks." - Kanda

4th year in a Row 2014-2017 Readers Choice for
Best for Best Skincare, Permanent Makeup, and Nail and Beauty Salon

1710
BEAUTIFUL YOU BY ISSUE:
ORG/PUB: Women2Women

berkswomen2women.com 11


http://www.ShurrCPA.com http://www.lisatigerhomes.com http://www.beautifulyoubychristine.com http://www.berkswomen2women.com

Table of Contents for the Digital Edition of Women2Women - Fall 2017

Women2Women - Fall 2017 - 1
Women2Women - Fall 2017 - 2
Women2Women - Fall 2017 - 3
Women2Women - Fall 2017 - 4
Women2Women - Fall 2017 - 5
Women2Women - Fall 2017 - 6
Women2Women - Fall 2017 - 7
Women2Women - Fall 2017 - 8
Women2Women - Fall 2017 - 9
Women2Women - Fall 2017 - 10
Women2Women - Fall 2017 - 11
Women2Women - Fall 2017 - 12
Women2Women - Fall 2017 - 13
Women2Women - Fall 2017 - 14
Women2Women - Fall 2017 - 15
Women2Women - Fall 2017 - 16
Women2Women - Fall 2017 - 17
Women2Women - Fall 2017 - 18
Women2Women - Fall 2017 - 19
Women2Women - Fall 2017 - 20
Women2Women - Fall 2017 - 21
Women2Women - Fall 2017 - 22
Women2Women - Fall 2017 - 23
Women2Women - Fall 2017 - 24
Women2Women - Fall 2017 - 25
Women2Women - Fall 2017 - 26
Women2Women - Fall 2017 - 27
Women2Women - Fall 2017 - 28
Women2Women - Fall 2017 - 29
Women2Women - Fall 2017 - 30
Women2Women - Fall 2017 - 31
Women2Women - Fall 2017 - 32
Women2Women - Fall 2017 - 33
Women2Women - Fall 2017 - 34
Women2Women - Fall 2017 - 35
Women2Women - Fall 2017 - 36
Women2Women - Fall 2017 - 37
Women2Women - Fall 2017 - 38
Women2Women - Fall 2017 - 39
Women2Women - Fall 2017 - 40
Women2Women - Fall 2017 - 41
Women2Women - Fall 2017 - 42
Women2Women - Fall 2017 - 43
Women2Women - Fall 2017 - 44
Women2Women - Fall 2017 - 45
Women2Women - Fall 2017 - 46
Women2Women - Fall 2017 - 47
Women2Women - Fall 2017 - 48
Women2Women - Fall 2017 - 49
Women2Women - Fall 2017 - 50
Women2Women - Fall 2017 - 51
Women2Women - Fall 2017 - 52
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/W2WFall2021
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenSummer2021
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenSpring2021
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenWinter2021
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenFall2020
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenSummer2020
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenSpring2020
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenWinter2020
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenFall2019
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenSummer2019
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenSpring2019
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenWinter2019
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/Women2WomenFall2018
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/women2women_summer2018
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/women2women_spring2018
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/women2women_winter2018
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/women2women_fall2017
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/women2women_summer2017
https://www.nxtbook.com/hoffmann/Women2Women/women2women_spring2017
https://www.nxtbookmedia.com