PCOC - Summer 2016 - 3


Protect her home
both inside and out
Eliminate ant populations
at the source

-VSSV^[OLHU[ZOVTL>P[OP[ZNLU\PUL;YHUZMLY,ɈLJ[[LJOUVSVN`Alpine® WSG
PUZLJ[PJPKLPZYLHKPS`[YHUZMLYYLKMYVTL_WVZLKHU[Z[VV[OLYHU[ZPU[OLJVSVU`
helping to eliminate ant populations H[[OLZV\YJL;OLÅL_PISLSHILSHSSV^Z`V\[V
HWWS`[OPZPUZLJ[PJPKLPUHSTVZ[HU`V\[KVVYVYPUKVVYZL[[PUNPUJS\KPUNVɈZ[Y\J[\YL
HUKMVVKOHUKSPUNHYLHZ5V^`V\Y[YLH[TLU[JHUNV^OLYL[OLWLZ[ZNV
=PZP[WLZ[JVU[YVSIHZM\ZMVYTVYLPUMVYTH[PVU
(S^H`ZYLHKHUKMVSSV^SHILSKPYLJ[PVUZ

(SWPULPZHYLNPZ[LYLK[YHKLTHYRVM)(:-)(:-*VYWVYH[PVU(SSYPNO[ZYLZLY]LK


http://www.pestcontrol.basf.us

Table of Contents for the Digital Edition of PCOC - Summer 2016

President’s Message PCOC: Building Opportunities, Adding Value
Measurements That Matter and Why
Presidential Profile
Business Leaders Warn of Dangers of New Wage Law
Federal Update
Insurance Sprains, Strains and Auto-Hose Reels
State Capitol Report Views from Sacramento
Membership Pays! Clark Pest Control Highlights its PCOC Benefits and Value
Firm Profile Cliff’s Pest Control
Index to Advertisers
Advertiser.com
PCOC - Summer 2016 - cover1
PCOC - Summer 2016 - cover2
PCOC - Summer 2016 - 3
PCOC - Summer 2016 - 4
PCOC - Summer 2016 - 5
PCOC - Summer 2016 - 6
PCOC - Summer 2016 - President’s Message PCOC: Building Opportunities, Adding Value
PCOC - Summer 2016 - Measurements That Matter and Why
PCOC - Summer 2016 - 9
PCOC - Summer 2016 - 10
PCOC - Summer 2016 - Presidential Profile
PCOC - Summer 2016 - 12
PCOC - Summer 2016 - 13
PCOC - Summer 2016 - Business Leaders Warn of Dangers of New Wage Law
PCOC - Summer 2016 - 15
PCOC - Summer 2016 - Federal Update
PCOC - Summer 2016 - 17
PCOC - Summer 2016 - Insurance Sprains, Strains and Auto-Hose Reels
PCOC - Summer 2016 - 19
PCOC - Summer 2016 - 20
PCOC - Summer 2016 - State Capitol Report Views from Sacramento
PCOC - Summer 2016 - 22
PCOC - Summer 2016 - 23
PCOC - Summer 2016 - 24
PCOC - Summer 2016 - Membership Pays! Clark Pest Control Highlights its PCOC Benefits and Value
PCOC - Summer 2016 - 26
PCOC - Summer 2016 - 27
PCOC - Summer 2016 - 28
PCOC - Summer 2016 - Firm Profile Cliff’s Pest Control
PCOC - Summer 2016 - Advertiser.com
PCOC - Summer 2016 - cover3
PCOC - Summer 2016 - cover4
PCOC - Summer 2016 - outsert1
PCOC - Summer 2016 - outsert2
PCOC - Summer 2016 - outsert3
PCOC - Summer 2016 - outsert4
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0120
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0419
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0319
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0219
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0119
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0418
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0318
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0218
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0118
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0417
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0317
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0217
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0117
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0416
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0316
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0216
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0116
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0415
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0315
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0215
https://www.nxtbook.com/naylor/CPCQ/CPCQ0115
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/CPCQ0308
https://www.nxtbookmedia.com