Hospitality Design - March/April 2020 - 115

,7ō67,0(72

&+$1*(+2:<28&2&.7$,/
ºˆÝœœ}ÞvœÀ“i]
ˆÃ˜œœ˜}iÀȓ«Þ
>LœÕÌVœVŽÌ>ˆÃ]
ˆÌˆÃVÀi>̈˜}>
ÎÈä‡`i}ÀiiiÝ«iÀˆi˜Vi»

%8,/7,1(9(5<7+,1*
(9(5<7+,1*7+(0,;2/2*,671(('6

܏Ṏœ˜ÃJvœÀLiȘ`ÕÃÌÀˆiðVœ“U-nää®nÎӇx{ÓÇ


œ“i8ˆÌÕ«܈̅ÕÃ>Ì
Ý«œ°6ˆÃˆÌÕÃ>ÌLœœÌ…›ÎÈn£°



Hospitality Design - March/April 2020

Table of Contents for the Digital Edition of Hospitality Design - March/April 2020

Hospitality Design - March/April 2020
contents
from the editor
people: cityscene: los angeles
people: cityscene: atlanta
perspectives: sketchbook
trends: timber
trends: carbon neutral firms
on our radar: wellness entrepreneurs
project breakdown: raffles singapore
interview: bjarke ingles group
5 questions for roger bloss
hd expo preview
from the show director
conference highlights
hd expo products
profile: jay sae jung oh
art
sustainable
fabric
seating
take care
willow house
capsule hotel and bookstore
desa potato head
shelter
taioursea
arctic bath
artisan beautè
remedy place
linnaean
bayit balev
parsley health
ad index
back space: peter pichler
Hospitality Design - March/April 2020 - Intro
Hospitality Design - March/April 2020 - Hospitality Design - March/April 2020
Hospitality Design - March/April 2020 - Cover2
Hospitality Design - March/April 2020 - 1
Hospitality Design - March/April 2020 - 2
Hospitality Design - March/April 2020 - 3
Hospitality Design - March/April 2020 - 4
Hospitality Design - March/April 2020 - 5
Hospitality Design - March/April 2020 - 6
Hospitality Design - March/April 2020 - contents
Hospitality Design - March/April 2020 - 8
Hospitality Design - March/April 2020 - 9
Hospitality Design - March/April 2020 - from the editor
Hospitality Design - March/April 2020 - 11
Hospitality Design - March/April 2020 - 12
Hospitality Design - March/April 2020 - 13
Hospitality Design - March/April 2020 - people: cityscene: los angeles
Hospitality Design - March/April 2020 - 15
Hospitality Design - March/April 2020 - people: cityscene: atlanta
Hospitality Design - March/April 2020 - 16A
Hospitality Design - March/April 2020 - 16B
Hospitality Design - March/April 2020 - 16C
Hospitality Design - March/April 2020 - 16D
Hospitality Design - March/April 2020 - 17
Hospitality Design - March/April 2020 - 18
Hospitality Design - March/April 2020 - perspectives: sketchbook
Hospitality Design - March/April 2020 - 20
Hospitality Design - March/April 2020 - 21
Hospitality Design - March/April 2020 - 22
Hospitality Design - March/April 2020 - 23
Hospitality Design - March/April 2020 - 24
Hospitality Design - March/April 2020 - 25
Hospitality Design - March/April 2020 - 26
Hospitality Design - March/April 2020 - 27
Hospitality Design - March/April 2020 - 28
Hospitality Design - March/April 2020 - trends: timber
Hospitality Design - March/April 2020 - 30
Hospitality Design - March/April 2020 - 31
Hospitality Design - March/April 2020 - 32
Hospitality Design - March/April 2020 - 33
Hospitality Design - March/April 2020 - 34
Hospitality Design - March/April 2020 - 35
Hospitality Design - March/April 2020 - 36
Hospitality Design - March/April 2020 - trends: carbon neutral firms
Hospitality Design - March/April 2020 - 38
Hospitality Design - March/April 2020 - 39
Hospitality Design - March/April 2020 - 40
Hospitality Design - March/April 2020 - 41
Hospitality Design - March/April 2020 - 42
Hospitality Design - March/April 2020 - 43
Hospitality Design - March/April 2020 - 44
Hospitality Design - March/April 2020 - 45
Hospitality Design - March/April 2020 - 46
Hospitality Design - March/April 2020 - 47
Hospitality Design - March/April 2020 - 48
Hospitality Design - March/April 2020 - on our radar: wellness entrepreneurs
Hospitality Design - March/April 2020 - 50
Hospitality Design - March/April 2020 - 51
Hospitality Design - March/April 2020 - 52
Hospitality Design - March/April 2020 - 53
Hospitality Design - March/April 2020 - 54
Hospitality Design - March/April 2020 - 55
Hospitality Design - March/April 2020 - 56
Hospitality Design - March/April 2020 - 57
Hospitality Design - March/April 2020 - 58
Hospitality Design - March/April 2020 - 59
Hospitality Design - March/April 2020 - 60
Hospitality Design - March/April 2020 - project breakdown: raffles singapore
Hospitality Design - March/April 2020 - 62
Hospitality Design - March/April 2020 - 63
Hospitality Design - March/April 2020 - 64
Hospitality Design - March/April 2020 - 65
Hospitality Design - March/April 2020 - 66
Hospitality Design - March/April 2020 - 67
Hospitality Design - March/April 2020 - 68
Hospitality Design - March/April 2020 - 69
Hospitality Design - March/April 2020 - 70
Hospitality Design - March/April 2020 - interview: bjarke ingles group
Hospitality Design - March/April 2020 - 72
Hospitality Design - March/April 2020 - 73
Hospitality Design - March/April 2020 - 74
Hospitality Design - March/April 2020 - 75
Hospitality Design - March/April 2020 - 76
Hospitality Design - March/April 2020 - 77
Hospitality Design - March/April 2020 - 5 questions for roger bloss
Hospitality Design - March/April 2020 - 79
Hospitality Design - March/April 2020 - 80
Hospitality Design - March/April 2020 - 81
Hospitality Design - March/April 2020 - 82
Hospitality Design - March/April 2020 - 83
Hospitality Design - March/April 2020 - 84
Hospitality Design - March/April 2020 - hd expo preview
Hospitality Design - March/April 2020 - from the show director
Hospitality Design - March/April 2020 - 87
Hospitality Design - March/April 2020 - conference highlights
Hospitality Design - March/April 2020 - 89
Hospitality Design - March/April 2020 - 90
Hospitality Design - March/April 2020 - 91
Hospitality Design - March/April 2020 - 92
Hospitality Design - March/April 2020 - 93
Hospitality Design - March/April 2020 - 94
Hospitality Design - March/April 2020 - 95
Hospitality Design - March/April 2020 - 96
Hospitality Design - March/April 2020 - 97
Hospitality Design - March/April 2020 - hd expo products
Hospitality Design - March/April 2020 - 99
Hospitality Design - March/April 2020 - 100
Hospitality Design - March/April 2020 - 101
Hospitality Design - March/April 2020 - 102
Hospitality Design - March/April 2020 - 103
Hospitality Design - March/April 2020 - 104
Hospitality Design - March/April 2020 - profile: jay sae jung oh
Hospitality Design - March/April 2020 - 106
Hospitality Design - March/April 2020 - art
Hospitality Design - March/April 2020 - 108
Hospitality Design - March/April 2020 - 109
Hospitality Design - March/April 2020 - 110
Hospitality Design - March/April 2020 - 111
Hospitality Design - March/April 2020 - 112
Hospitality Design - March/April 2020 - sustainable
Hospitality Design - March/April 2020 - 114
Hospitality Design - March/April 2020 - 115
Hospitality Design - March/April 2020 - 116
Hospitality Design - March/April 2020 - 117
Hospitality Design - March/April 2020 - 118
Hospitality Design - March/April 2020 - fabric
Hospitality Design - March/April 2020 - 120
Hospitality Design - March/April 2020 - 121
Hospitality Design - March/April 2020 - 122
Hospitality Design - March/April 2020 - 123
Hospitality Design - March/April 2020 - 124
Hospitality Design - March/April 2020 - seating
Hospitality Design - March/April 2020 - 126
Hospitality Design - March/April 2020 - 127
Hospitality Design - March/April 2020 - 128
Hospitality Design - March/April 2020 - 129
Hospitality Design - March/April 2020 - 130
Hospitality Design - March/April 2020 - take care
Hospitality Design - March/April 2020 - willow house
Hospitality Design - March/April 2020 - 133
Hospitality Design - March/April 2020 - 134
Hospitality Design - March/April 2020 - 135
Hospitality Design - March/April 2020 - capsule hotel and bookstore
Hospitality Design - March/April 2020 - 137
Hospitality Design - March/April 2020 - 138
Hospitality Design - March/April 2020 - 139
Hospitality Design - March/April 2020 - desa potato head
Hospitality Design - March/April 2020 - 141
Hospitality Design - March/April 2020 - 142
Hospitality Design - March/April 2020 - 143
Hospitality Design - March/April 2020 - shelter
Hospitality Design - March/April 2020 - 145
Hospitality Design - March/April 2020 - 146
Hospitality Design - March/April 2020 - 147
Hospitality Design - March/April 2020 - taioursea
Hospitality Design - March/April 2020 - 149
Hospitality Design - March/April 2020 - 150
Hospitality Design - March/April 2020 - 151
Hospitality Design - March/April 2020 - arctic bath
Hospitality Design - March/April 2020 - 153
Hospitality Design - March/April 2020 - artisan beautè
Hospitality Design - March/April 2020 - 155
Hospitality Design - March/April 2020 - remedy place
Hospitality Design - March/April 2020 - 157
Hospitality Design - March/April 2020 - linnaean
Hospitality Design - March/April 2020 - 159
Hospitality Design - March/April 2020 - bayit balev
Hospitality Design - March/April 2020 - 161
Hospitality Design - March/April 2020 - parsley health
Hospitality Design - March/April 2020 - 163
Hospitality Design - March/April 2020 - 164
Hospitality Design - March/April 2020 - 165
Hospitality Design - March/April 2020 - 166
Hospitality Design - March/April 2020 - 167
Hospitality Design - March/April 2020 - 168
Hospitality Design - March/April 2020 - 169
Hospitality Design - March/April 2020 - 170
Hospitality Design - March/April 2020 - 171
Hospitality Design - March/April 2020 - 172
Hospitality Design - March/April 2020 - 173
Hospitality Design - March/April 2020 - ad index
Hospitality Design - March/April 2020 - 175
Hospitality Design - March/April 2020 - back space: peter pichler
Hospitality Design - March/April 2020 - Cover3
Hospitality Design - March/April 2020 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202101
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202012
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202011
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/fall2020
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202006
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202005
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/expo2020_showguide
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202002
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/202001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/fall2019
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/womeninbusiness_2019
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201906
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201905
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20190304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201902
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201901
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201812
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/womeninbusiness_2018
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201811
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201810
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201809
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201808
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201807
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201806
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201805
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201803
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201802
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201801
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201712
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201711
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201710
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201709
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201708
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201707
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201706
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201705
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20170304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201702
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201701
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201612
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201611
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201610
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201609
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201608
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201607
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201606
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201605
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20160304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20160102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201512
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201511
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201510
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201509
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201508
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201507
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/expo2015_showguide
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201505
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20150304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20150102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201412
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201411
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201410
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201409
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201408
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201407
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/201406
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20140506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/expo2014_showguide
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20140304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/hd/20140102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201312
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201311
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201310
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201309
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201308
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201307
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201306
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201305
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20130304
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20130102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201212
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201211
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201210
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201209
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201208
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201207
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20120506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201204
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201203
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20120102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201111
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201110
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201109
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201108
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201107
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20110506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201104
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201103
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20110102
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20101112
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201010
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201009
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201008
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201007
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20100506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201004
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201003
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_201001
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_200912
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_200911
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_200910
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_200909
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_200908
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_200907
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_20090506
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/hd_200904
https://www.nxtbookmedia.com