IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 9

The IIDA College of Fellows

WELCOMES

the 2012 Inductees

Peter Conant, FIIDA

Margaret McCurry, FIIDA, FAIA

Marilyn Archer, FIIDA Laura Bailey, FIIDA Anita Barnett, FIIDA Kelly Bauer, FIIDA Louis Beal, FIIDA Claude Berube, FIIDA Viveca Bissonnette, FIIDA Charles Blumberg, FIIDA Marla Bommarito-Crouch, FIIDA Dan Bouligny, FIIDA, FASID Michael Bourque, FIIDA Bonnie Bruce, FIIDA Collin Burry, FIIDA Patricia G. Castellanos, FIIDA Amarjeet Chatrath, FIIDA, FISP William Clegg, FIIDA Susan Coleman, FIIDA Peter Conant, FIIDA Michael Cushwa, FIIDA Eugene Daniels, FIIDA Tama Duffy Day, FIIDA, FASID Carol Disrud, FIIDA Jacqueline Duncan, FIIDA Barbara Dunn, FIIDA Cheryl Durst, Hon. FIIDA Lovejoy Duryea, FIIDA Cheryl Duvall, FIIDA

Eric Engstrom, FIIDA Dorothy Fowles, FIIDA, FASID Neil Frankel, FIIDA, FAIA Angela Frey, FIIDA Edward Friedrichs, FIIDA, FAIA Guy Geier, FIIDA, FAIA M Arthur Gensler Jr., FIIDA, FAIA Lewis Goetz, FIIDA, FAIA Carole Graham, FIIDA Aleta Greenspan, FIIDA Jean Hansen, FIIDA David Hanson, FIIDA, FIDIBC Beth Harmon-Vaughan, FIIDA Olaf Harris, FIIDA Judith Hastings, FIIDA Jo Heinz, FIIDA John Herron, FIIDA Frederick Hutchirs, FIIDA David Immenschuh, FIIDA Jan Johnson, FIIDA Cary Johnson, FIIDA Christina Johnson, FIIDA Margo Jones, FIIDA Carol Jones, FIIDA, FIDIBC Robin Klehr Avia, FIIDA Sooz Klinkhamer, FIIDA Mary Knackstedt, FIIDA, FASID

Michael Kroelinger, FIIDA Robert Ledingham, FIIDA Jack Levin, FIIDA Neville Lewis, FIIDA Pamela Light, FIIDA John Lijewski, FIIDA Luis Adolfo Lopez Amaya, FIIDA Nicholas Luzietti, FIIDA Hiroko Machida, FIIDA John Mack, FIIDA Candace Mackenzie, FIIDA Eva Maddox, FIIDA Carlos Martinez, FIIDA Margaret McCurry, FIIDA, FAIA Jose Medrano, FIIDA Ruth Mellergaard, FIIDA David Mourning, FIIDA Kenneth Muller, FIIDA Peggy Noakes, FIIDA, CHAIR J. Derrell Parker, FIIDA Richard Pollack, FIIDA, FAIA Mary Helen Pratte, FIIDA Shirley Pritchard, FIIDA Sandra Ragan, FIIDA Charles Raymond, FIIDA Patti Richards, FIIDA Jane Rohde, FIIDA

Lauren Rottet, FIIDA, FAIA Wayne Ruga, FIIDA, Hon. FASID Mitchell Sawasy, FIIDA Allan Shaivitz, FIIDA Donald Sherman, FIIDA Rayne Sherman, FIIDA Gail Shiel, FIIDA Henrietta Spencer-Churchill, FIIDA Andre Staffelbach, FIIDA Andrew Stafford, FIIDA William Stankiewicz, FIIDA Deborah Steinmetz, FIIDA, FASID Gail Sterling, FIIDA Janice Stevenor Dale, FIIDA JoAnn Thompson, FIIDA Marcia Troyan, FIIDA Jaime Velez, FIIDA Gary Wheeler, FIIDA, FASID Allison White, FIIDA Ron Whitney-Whyte, FIIDA Frances Wilson, FIIDA, FASID Ken Wilson, FIIDA, FAIA, LEED Fellow M. Judith Wilson, FIIDA Michael Wirtz, FIIDA, FASID Minoru Yokoyama, FIIDA Janice Young, FIIDA, FASID



Table of Contents for the Digital Edition of IIDA Perspective - Spring/Summer 2012

IIDA Perspective - Spring/summer 2012
From IIDA
Contents
Behind the Issue
IIDA News
Designer Dialogue
What Do Clients Want?
Inside the Design Mind
Design Decoded
Mythbusters
Resources
Viewpoints
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - IIDA Perspective - Spring/summer 2012
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Cover2
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - From IIDA
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 2
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Contents
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 4
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 5
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 6
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 7
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Behind the Issue
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 9
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - IIDA News
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 11
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 12
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 13
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Designer Dialogue
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 15
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 16
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 17
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 18
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 19
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 20
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 21
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - What Do Clients Want?
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 23
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 24
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 25
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 26
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 27
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 28
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 29
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Inside the Design Mind
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 31
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 32
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 33
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 34
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 35
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Design Decoded
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 37
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 38
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 39
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 40
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 41
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 42
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 43
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 44
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 45
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 46
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 47
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Mythbusters
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 49
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 50
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Resources
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 52
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 53
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 54
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - 55
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Viewpoints
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Cover3
IIDA Perspective - Spring/Summer 2012 - Cover4
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2019fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2019summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2019spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2018fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2018summer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2018spring
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2017fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2017springsummer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2016fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2016springsummer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2015fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2015springsummer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2014fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2014springsummer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2013fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2013springsummer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2012fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2012springsummer
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2011fallwinter
https://www.nxtbook.com/nxtbooks/nielsen/perspective_2011springsummer
https://www.nxtbookmedia.com