Milling & Baking News - May 23, 2017 - 33

ƒ‡—ƥ
•–Šƒ–
ƒ”‡•—”‡–‘ƒ‡
–Š‡•‹Ž‡Ǥ

”‡‰‡Žƒ–‹‹œ‡†Š‡ƒ–	Ž‘—”
‘–”‘Ž•‹œ‡ǡŠ‡‹‰Š–ƒ†ƒ…Š‹‡˜‡‘”‡›‹‡Ž†•Ǩ
Ȉ”‘˜‹†‡•…‘Ž†™ƒ–‡”˜‹•…‘•‹–›
Ȉ…”‡ƒ•‡™ƒ–‡”„‹†‹‰
Ȉ…”‡ƒ•‡˜‹•…‘•‹–›ƒ–…‘•–ƒ–™ƒ–‡”ƒ„•‘”’–‹‘
ȈŽ‡ƒŽƒ„‡Žǣ™Š‡ƒ–ƪ‘—”

800-688-8151 Ext: 208
www.mennel.com


http://www.mennel.com

Milling & Baking News - May 23, 2017

Table of Contents for the Digital Edition of Milling & Baking News - May 23, 2017

Milling & Baking News - May 23, 2017
Organics a bright spot in mostly difficult quarter at Flowers Foods
Per capita flour consumption down again in 2016; lowest since 1989
LATE NEWS - Kevin Toland to join Aryzta as c.e.o.
Contents
News Comment - Trump and Perdue in NAFTA cop show routine
Editorial - Global flour data painting picture
Late News
Business - ADM seeks ‘to set the competitive standard’ across its markets
Grupo Bimbo subsidiary investing $22.1 million in Virginia facility
Riviana Foods doubling microwavable rice capacity in Tennessee
Kansas sees new crop threat in wheat streak mosaic virus
Barilla cites progress toward sustainability objectives
Bridor launches clean label program with more than 200 items
People - Robert Harper elected vice-chair of North American Millers’ Association
Rogers Foods elevates Girdner to president; O’Brien to v.p., operations
Financial Results - Hostess sub-brands, innovation efforts boost quarterly earnings
Data - U.S.D.A. forecasts smallest winter wheat production in 15 years
U.S.D.A. sees wheat carryover shrinking 245 million bus in 2017-18
C.P.I. for baked foods and cereal products declines slightly in April
Whole wheat flour outturn rebounds in first quarter
Washington - Perdue announces restructuring at U.S. Department of Agriculture
Kudos from legislators and farm groups for new position of undersecretary for trade
Ingredients Update - Friendly labels, transparency become bigger factors in ingredient selection
Vitamin D takes top ranking in healthy component list
Washington Update - Inside President Trump’s early days offers interesting dynamics
Weather Outlook - Western Canada planting struggling in wet pattern
Letter to the Editor - Oldways challenges indicators of weakening whole grains demand
Merchandising - Miller Baking pushing category boundaries with Pretzilla
Bob’s Red Mill better-for-you breakfast offerings expanded
Ingredient Market Trends - Winter wheat harvest under way in South southern Plains
Ingredient Week
Supplier Innovations
Classifieds
Marketplace Business Network
Ad Index
Archive
Milling & Baking News - May 23, 2017 - LATE NEWS - Kevin Toland to join Aryzta as c.e.o.
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 2
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 3
Milling & Baking News - May 23, 2017 - News Comment - Trump and Perdue in NAFTA cop show routine
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 5
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 6
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Editorial - Global flour data painting picture
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Late News
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 9
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Riviana Foods doubling microwavable rice capacity in Tennessee
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Bridor launches clean label program with more than 200 items
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 12
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 13
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Rogers Foods elevates Girdner to president; O’Brien to v.p., operations
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 15
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Financial Results - Hostess sub-brands, innovation efforts boost quarterly earnings
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 17
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Data - U.S.D.A. forecasts smallest winter wheat production in 15 years
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 19
Milling & Baking News - May 23, 2017 - U.S.D.A. sees wheat carryover shrinking 245 million bus in 2017-18
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 21
Milling & Baking News - May 23, 2017 - C.P.I. for baked foods and cereal products declines slightly in April
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Whole wheat flour outturn rebounds in first quarter
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Kudos from legislators and farm groups for new position of undersecretary for trade
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 25
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 26
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Ingredients Update - Friendly labels, transparency become bigger factors in ingredient selection
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Vitamin D takes top ranking in healthy component list
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 29
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 30
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 31
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Washington Update - Inside President Trump’s early days offers interesting dynamics
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 33
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Weather Outlook - Western Canada planting struggling in wet pattern
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 35
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Letter to the Editor - Oldways challenges indicators of weakening whole grains demand
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Merchandising - Miller Baking pushing category boundaries with Pretzilla
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Bob’s Red Mill better-for-you breakfast offerings expanded
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Ingredient Market Trends - Winter wheat harvest under way in South southern Plains
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Ingredient Week
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 41
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 42
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 43
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 44
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 45
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 46
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 47
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 48
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Supplier Innovations
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Classifieds
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Marketplace Business Network
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 52
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Ad Index
Milling & Baking News - May 23, 2017 - Archive
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 55
Milling & Baking News - May 23, 2017 - 56
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-october-5-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-september-21-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-september-7-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-august-24-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-august-10-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-july-27-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-july-13-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-june-29-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-june-15-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-june-1-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-may-18-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-may-4-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-april-20-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-april-6-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-march-23-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-march-9-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-february-23-2021
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/milling-baking-news-february-9-2020
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2021_01_26
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2021_01_12
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_12_29
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_12_15
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_12_01
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_11_17
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_11_03
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_10_20
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_10_06
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_09_22
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_09_08
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_08_25
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_08_11
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_07_28
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_07_14
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_06_30
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_06_16
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_06_02
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_05_19
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_05_05
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_04_21
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_04_07
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_03_24
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_03_10
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_02_25
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_02_11
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_01_28
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2020_01_14
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_12_31
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_12_17
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_12_03
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_11_19
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_11_05
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_10_22
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_10_08
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_09_24
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_09_10
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_08_27
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_08_13
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_07_30
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_07_16
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_07_02
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_06_18
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_06_04
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_05_21
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_05_07
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_04_23
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_04_09
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_03_26
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_03_12
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_02_26
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_02_12
https://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_01_29
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_01_15
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2019_01_01
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_12_18
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_12_04
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_11_20
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_11_06
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_10_23
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_10_09
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_09_25
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_09_11
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_08_24
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_08_14
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_07_31
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_07_17
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_07_03
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_06_19
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_06_05
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_05_22
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_05_08
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_04_24
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_04_10
http://digitalmbn.bakingbusiness.com/sosland/mbn/2018_03_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2018_03_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2018_02_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2018_02_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2018_01_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2018_01_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2018_01_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_12_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_12_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_11_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_11_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_10_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_10_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_09_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_09_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_08_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_08_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_07_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_07_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_06_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_06_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_05_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_05_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_04_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_04_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_03_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_03_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_02_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_02_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_01_31
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_01_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2017_01_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_12_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_12_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_11_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_11_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_10_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_10_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_09_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_09_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_08_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_08_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_08_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_07_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_07_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_06_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_06_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_05_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_05_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_04_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_04_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_03_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_03_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_02_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_02_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_01_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2016_01_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_12_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_12_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_11_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_11_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_10_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_10_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_09_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_09_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_08_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_08_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_07_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_07_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_06_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_06_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_05_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_05_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_04_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_04_014
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_03_31
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_03_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/mbn/2015_03__03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_02_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_02_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_01_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2015_01_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_12_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_12_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/mbn_2014_11_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_11_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_10_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_10_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_09_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_09_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_09_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/214_08_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_07_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_07_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_06_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_06_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_05_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_05_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_04_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_04_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_03_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_03_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_02_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_02_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_01_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2014_01_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_12_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_12_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_11_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_11_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_10_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_10_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_09_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_09_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_08_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_08-06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_07_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_07_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_06_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_06_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_05_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_05_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_04_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_04_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_04_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_03_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_03_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_02_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_02_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_01_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2013_01_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_12_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_12_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_11_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_11_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_10_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_10_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_10_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_09_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_09_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_08_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_08_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_07_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_07_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_06_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_06_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_05_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_05_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_04_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_04_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_03_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_03_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_02_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_02_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_01_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2012_01_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_12_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_12_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_11_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_11_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_10_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_10_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_09_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_09_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_08_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_08_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_07_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_07_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_06_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_06_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_05_31
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_05_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_05_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_04_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_04_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_03_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_03_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_02_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_02_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_01_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2011_01_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_12_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_12_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_11_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_11_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_11_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_10_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_10_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_09_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_09_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_08_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_08_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_07_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_07_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_06_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_06_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_05_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_05_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_04_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_04_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_03_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_03_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_02_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_02_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_01_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2010_01_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_12_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_12_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_11_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_11_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_10_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_10_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_09_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_09_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_08_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_08_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_07_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_07_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_06_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_06_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_06_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_05_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_05_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_04_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_04_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_04_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_03_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_03_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_02_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_02_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_01_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2009_01_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_12_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_12_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_12_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_11_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_11_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_10_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_10_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_09_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_09_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_08_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_08_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_07_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_07_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_06_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_06_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_05_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_05_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_04_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_04_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_03_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_03_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_02_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_02_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_01_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_01_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2008_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_12_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_12_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_11_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_11_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_10_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_10_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_09_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_09_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_08_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_08_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_07_31
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_07_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_07_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_06_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_06_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_05_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_05_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_05_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_04_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_04_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_03_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_03_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_02_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_02_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_01_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_01_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2007_01_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_12_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_12_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_11_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_11_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_10_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_10_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_09_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_09_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_08_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_08_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_07_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_07_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_06_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_06_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_05_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_05_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_05_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_04_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_04_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_03_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_03_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_02_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_02_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_01_31
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_01_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2006_01_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_12_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_12_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_11_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_11_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_10_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_10_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_09_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_09_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_08_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_08_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_08_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_07_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_07_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_06_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_06_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_05_31
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_05_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_05_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_04_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_04_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_03_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_03_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_02_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_02_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_02_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_01_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_01_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_01_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2005_01_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_12_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_12_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_12_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_12_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_11_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_11_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_11_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_11_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_11_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_10_26
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_10_19
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_10_12
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_10_05
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_09_28
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_09_21
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_09_14
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_09_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_08_31
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_08_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_08_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_08_10
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_08_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_07_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_07_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_07_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_07_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_06_29
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_06_22
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_06_15
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_06_08
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_05_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_05_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_05_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_05_04
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_04_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_04_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_04_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_04_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_03_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_03_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_03_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_03_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_03_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_02_24
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_02_17
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_02_07
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_02_03
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_01_27
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_01_20
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_01_13
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2004_01_06
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_12_30
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_12_23
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_12_16
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_12_09
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_12_02
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_11_25
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_11_18
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_11_11
https://www.nxtbook.com/sosland/mbn/2003_11_04
https://www.nxtbookmedia.com