Snac World - February 2018 - 1

&ƌŽŵĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƌŝƐŝŶŐŽƉĞƌĂƟŶŐĐŽƐƚƐĂŶĚĨŽŽĚƐĂĨĞƚLJƚŽ
ŽƵƚĚĂƚĞĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĞƚĂŝůĞƌĚĞŵĂŶĚƐ͕ƚŚĞ
ƉĞƌŝƐŚĂďůĞĨŽŽĚƐŝŶĚƵƐƚƌLJŝƐĨĂĐĞĚǁŝƚŚĞŶŽƌŵŽƵƐƉƌĞƐƐƵƌĞƐ͘Ɛ
ĂƌĞƐƵůƚ͕ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůLJƚƵƌŶŝŶŐƚŽŶĞǁƚŽŽůƐƚŽ
ĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ĚĞƉĞŶĚĂďŝůŝƚLJĂŶĚĞĸĐŝĞŶĐLJŽĨƚŚĞŝƌ
ƐƵƉƉůLJĐŚĂŝŶƐ͘,ĂƌǀĞƐƚ^ĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞďƵƐŝŶĞƐƐĞƐǁŝƚŚƚŚĞƚŽŽůƐ
ƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌƌŽƵƚĞƐĂůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĞĸĐŝĞŶĐLJ͘



Table of Contents for the Digital Edition of Snac World - February 2018

Snac World - February 2018
Contents
SNAC LETTER - DRIVING CHANGE TO MEET INDUSTRY NEEDS
SNAC UPDATE - MOVING FORWARD IN 2018
NEW MEMBER UPDATE
SNAXPO18 SCHEDULE
SNAXPO MAP
SNAXPO EXHIBITOR LIST
PRETZELS, INC. - Perseverance leads to SUCCESS
INDUSTRY TRENDS - SNACKING all year long
FLAVORS - Balance the EQUATION
THE CHALLENGE OF SPICY
EXTRUSION - ROUGH AROUND THE EDGES
PACKAGING INNOVATIONS - Sized to Succeed
NEW SNACKS
PRODUCTS & SERVICES
Snac World - February 2018 - Snac World - February 2018
Snac World - February 2018 - Snac World - February 2018
Snac World - February 2018 - 2
Snac World - February 2018 - 3
Snac World - February 2018 - 4
Snac World - February 2018 - Contents
Snac World - February 2018 - SNAC LETTER - DRIVING CHANGE TO MEET INDUSTRY NEEDS
Snac World - February 2018 - 7
Snac World - February 2018 - 8
Snac World - February 2018 - 9
Snac World - February 2018 - SNAC UPDATE - MOVING FORWARD IN 2018
Snac World - February 2018 - 11
Snac World - February 2018 - NEW MEMBER UPDATE
Snac World - February 2018 - 13
Snac World - February 2018 - SNAXPO18 SCHEDULE
Snac World - February 2018 - 15
Snac World - February 2018 - SNAXPO MAP
Snac World - February 2018 - 17
Snac World - February 2018 - SNAXPO EXHIBITOR LIST
Snac World - February 2018 - 19
Snac World - February 2018 - 20
Snac World - February 2018 - PRETZELS, INC. - Perseverance leads to SUCCESS
Snac World - February 2018 - 22
Snac World - February 2018 - 23
Snac World - February 2018 - 24
Snac World - February 2018 - INDUSTRY TRENDS - SNACKING all year long
Snac World - February 2018 - 26
Snac World - February 2018 - 27
Snac World - February 2018 - 28
Snac World - February 2018 - FLAVORS - Balance the EQUATION
Snac World - February 2018 - 30
Snac World - February 2018 - THE CHALLENGE OF SPICY
Snac World - February 2018 - 32
Snac World - February 2018 - EXTRUSION - ROUGH AROUND THE EDGES
Snac World - February 2018 - 34
Snac World - February 2018 - 35
Snac World - February 2018 - PACKAGING INNOVATIONS - Sized to Succeed
Snac World - February 2018 - 37
Snac World - February 2018 - NEW SNACKS
Snac World - February 2018 - 39
Snac World - February 2018 - PRODUCTS & SERVICES
Snac World - February 2018 - 41
Snac World - February 2018 - 42
Snac World - February 2018 - 43
Snac World - February 2018 - 44
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/snac-world-official-state-of-the-industry-2022
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/snac-world-official-state-of-the-industry-2021
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2020_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2020_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2019_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2019_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2018_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2018_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2017_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2017_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2017_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2016_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2016_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2016_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2015_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2015_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2014_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2011_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2011_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2011_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2011_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2010_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2010_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2010_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2010_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2009_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2009_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2009_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2009_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2008_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2008_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2008_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/sw/2008_04_01
https://www.nxtbookmedia.com