World Grain Russian - May 2016 - 6

Antares Plus - Ваш плюс в
выходе и качестве продукта.
Вальцовый станок Antares Plus - это идеальный результат помола, высочайший уровень гигиены и
неизменно надежная работа. Помимо того, что Antares Plus сочетает в себе все эти преимущества, он
также позволяет повысить производительность, снизив при этом энергопотребление и обеспечив
наивысшее качество конечного продукта.www.buhlergroup.com

Четырёх- и восьмивальцовые
станки Antares Plus.
Неизменно высокое качество
dzǺDZǯljǸǹǷǵǬǴǴȂǰǫǧǹǾǯDZǯǮdzǬǷǬǴǯȆ
ǷǧǮdzǬǷǧǾǧǸǹǯǽǩǷǬǭǯdzǬǷǬǧDzȃǴǵǪǵ
ǩǷǬdzǬǴǯǯǺǶǷǧǩDzǬǴǯȆǯǼǷǧǸǶǷǬǫǬDzǬǴǯǬdz
ǵǨǬǸǶǬǾǯǩǧǬǹǴǬǯǮdzǬǴǴǵǵǶǹǯdzǧDzȃǴȂǰ
ǷǬǮǺDzȃǹǧǹǧǶǵdzǵDzǧ
Повышенная производительность
ǑǧǾǬǸǹǩǵǶǵdzǵDzǧǵǸǹǧǬǹǸȆǴǬǯǮdzǬǴǴǵ
ǩȂǸǵDZǯdzǯǴǬǮǧǩǯǸǯǹǵǹǶǷǵǻǬǸǸǯǵǴǧDzǯǮdzǧ
ǶǬǷǸǵǴǧDzǧǯǼǧǷǧDZǹǬǷǯǸǹǯDZǸȂǷȃȆ
ǖǵǸǹǵȆǴǴǵǬǧǩǹǵdzǧǹǯǾǬǸDZǵǬǯǮdzǬǷǬǴǯǬ
ǯDZǵǴǹǷǵDzȃǶǵǮǩǵDzȆȅǹǺǩǬDzǯǾǯǹȃ
ǶǷǵǯǮǩǵǫǯǹǬDzȃǴǵǸǹȃ
Снижение энергопотребления
"OUBSFT1MVTǪǧǷǧǴǹǯǷǺǬǹǯǫǬǧDzȃǴǵ
ǵǹǷǬǪǺDzǯǷǵǩǧǴǴȂǰǶǷǵǽǬǸǸǶǵdzǵDzǧ
ǸdzǯǴǯdzǧDzȃǴȂdzǯǸǶǵDzȃǮǵǩǧǴǯǬdz
ǶǴǬǩdzǵǹǷǧǴǸǶǵǷǹǴȂǼǸǯǸǹǬdzǖǵǹǷǬǨǴǵǸǹȃǩ
ȄDzǬDZǹǷǵȄǴǬǷǪǯǯǯDZǧǾǬǸǹǩǵdzǺDZǯǴǧǼǵǫȆǹǸȆ
ǩǶǷǬǫǬDzǧǼǵǶǹǯdzǧDzȃǴǵǪǵǫǯǧǶǧǮǵǴǧ

Дополнительная информация на с. 58

*OOPWBUJPOTGPSBCFUUFSXPSME


http://www.buhlergroup.com

World Grain Russian - May 2016

Table of Contents for the Digital Edition of World Grain Russian - May 2016

World Grain Russian - May 2016 - 1
World Grain Russian - May 2016 - 2
World Grain Russian - May 2016 - 3
World Grain Russian - May 2016 - 4
World Grain Russian - May 2016 - 5
World Grain Russian - May 2016 - 6
World Grain Russian - May 2016 - 7
World Grain Russian - May 2016 - 8
World Grain Russian - May 2016 - 9
World Grain Russian - May 2016 - 10
World Grain Russian - May 2016 - 11
World Grain Russian - May 2016 - 12
World Grain Russian - May 2016 - 13
World Grain Russian - May 2016 - 14
World Grain Russian - May 2016 - 15
World Grain Russian - May 2016 - 16
World Grain Russian - May 2016 - 17
World Grain Russian - May 2016 - 18
World Grain Russian - May 2016 - 19
World Grain Russian - May 2016 - 20
World Grain Russian - May 2016 - 21
World Grain Russian - May 2016 - 22
World Grain Russian - May 2016 - 23
World Grain Russian - May 2016 - 24
World Grain Russian - May 2016 - 25
World Grain Russian - May 2016 - 26
World Grain Russian - May 2016 - 27
World Grain Russian - May 2016 - 28
World Grain Russian - May 2016 - 29
World Grain Russian - May 2016 - 30
World Grain Russian - May 2016 - 31
World Grain Russian - May 2016 - 32
World Grain Russian - May 2016 - 33
World Grain Russian - May 2016 - 34
World Grain Russian - May 2016 - 35
World Grain Russian - May 2016 - 36
World Grain Russian - May 2016 - 37
World Grain Russian - May 2016 - 38
World Grain Russian - May 2016 - 39
World Grain Russian - May 2016 - 40
World Grain Russian - May 2016 - 41
World Grain Russian - May 2016 - 42
World Grain Russian - May 2016 - 43
World Grain Russian - May 2016 - 44
World Grain Russian - May 2016 - 45
World Grain Russian - May 2016 - 46
World Grain Russian - May 2016 - 47
World Grain Russian - May 2016 - 48
World Grain Russian - May 2016 - 49
World Grain Russian - May 2016 - 50
World Grain Russian - May 2016 - 51
World Grain Russian - May 2016 - 52
World Grain Russian - May 2016 - 53
World Grain Russian - May 2016 - 54
World Grain Russian - May 2016 - 55
World Grain Russian - May 2016 - 56
World Grain Russian - May 2016 - 57
World Grain Russian - May 2016 - 58
World Grain Russian - May 2016 - 59
World Grain Russian - May 2016 - 60
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/world-grain-russia-may-2021
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2020_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2019_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2018_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2017_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2016_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/wgr_2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/wgr/2012_05_01
https://www.nxtbookmedia.com