Технология Hyvido - (Page 1)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ХИБРИДИТЕ? t Хибридите са поколение на два генетично далечни родителя t Комбинацията от чертите от всяка линия осигурява подобрени характеристики, които никой родител не показва - хетерозисен ефект Hyvido®, хибридният ечемик на Синджента,превъзхожда конвенционалните сортове с: t По-високо ниво на братимост (повече братя) t По-едро зърно t По-мощен старт t По-високи добиви КАКВО Е ХИБРИДНИЯТ ЕЧЕМИК? Кръстосване на два родителски сорта Хибридният ечемик е: t Кръстосване на две далечни родителски линии, което формира хибрид с най-добри характеристики t Потомство на кръстосване на мъжки фертилни линии с женски фертилни линии Кръстосване на гени Мъжка линия (дава полена) Женска линия (получава полена) Хибридни семена ечемик за засяване от фермера Хибрид с практически предимства НАПРАВИ ПРОМЯНАТА!

Table of Contents for the Digital Edition of Технология Hyvido

Технология Hyvido

https://www.nxtbookmedia.com